Scions of Sinai

Bernhard Bredell är sjunde generationens vinmakare i familjen Bredell, och är född och uppvuxen på en vingård i Lower Helderberg, södra Stellenbosch. Här ägde familjen en gång vingårdarna fram till att föregående generation tvingades sälja markerna. Bernhard förvaltar nu sina egna - och vinrankornas - rötter genom att arrendera tillbaka en del av marken. Han tolkar växtplatserna lyhört och låter inte frukten stå i förgrunden och ta över intrycken. Naturlig vinmakning är ledstjärnan och den enda tillsatsen är lite svavel vid buteljering, ibland.

2019 Atlantikas

REGION

Stellenbosch (Lower Helderberg)
DRUVSORTER

Pinotage 100%

VINMAKNING

Manuell skörd vid önskad aromprofil och syranivå. Endast hela klasar, varav 20% fottrampas och resterande 80% läggs ovanpå för sk semi-kolsyrejäsning i öppna betongkar. Vinet vilar slutligen med jästfällningen i 7 månader på ståltank innan buteljering. Inget tillsatt svavel. 

ALKOHOL

11,5%

2019 Nomadis

REGION

Stellenbosch (Lower Helderberg)
DRUVSORTER

Cinsault 95%, Pinotage 5%

VINMAKNING

Pinotage genomgick semi-kolsyrejäsning med hela klasar. Även Cinsault fermenterade med hela klasar efter fottrampning. Efter 6 månader på jästfällningen i gamla ekfat, blendades vinet och buteljerades för hand med stöd av en halv smula sulfiter.

ALKOHOL

11,5%

2019 Señor Tallos

REGION

Western Cape (Stellenbosch, Swartberg)
DRUVSORTER

Chenin Blanc 60% (Stellenbosch), Grenache Blanc 40% (Swartberg)
JORDMÅN

Eroderad granit (Stellenbosch)

Glimmer- och lerskiffer (Swartberg)

VINMAKNING

De två druvsorterna fermenterade var för sig och pressades efter 28 dagars skalkontakt till femte årets barriques.

ALKOHOL

12%

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon

+46 708 407 236

©2020 by Wine Rebels